Εκπαιδευτικά προγράμματα σχολικού έτους 2017 - 2018

Ξεκινούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στόχος του προγράμματος για τους μαθητές της Β' και Γ' Δημοτικού με τίτλο "Πολύτιμοι θησαυροί από μετάξι και μαλλί" είναι τα παιδιά να ψυχαγωγηθούν και να ανακαλύψουν την ανάγκη των ανθρώπων να συνδιάσουν τις πρακτικές πλευρές της ζωής με τις αισθητικές αξίες. Με πολυαισθητηριακά ερεθίσματα, τα παιδιά παρατηρούν τα μοτίβα, τα υλικά και τα χρώματα σε βασικά στοιχεία της ελληνικής φορεσιάς και κατανοούν την ποικιλία των συναισθημάτων που το ένδυμα προκαλεί τόσο όταν κατασκευάζεται όσο και όταν φοριέται.

Μέσω του προγράμματος για τους μαθητές της Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού με τίτλο "Πες μου τι φοράς να σου πω ποιος είσαι", τα παιδιά, με όχημα την παραδοσιακή ενδυμασία, ταξιδεύουν στην Ελλάδα στο χώρο και στο χρόνο. Ανακαλύπτουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επιλεγμένων εκθεμάτων, αντιλαμβάνοναι το ρόλο του κλίματος στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων αλλά και τη διαφοροποίηση της ενδυμασίας σε σχέση με το φύλο, τις ασχολίες των ανθρώπων και τις κοινωνικές περιστάσεις. Χαίρονται, τέλος, με δημιουργικές δράσεις προσεγγίζοντας το θέμα με όλες τους τις αισθήσεις.

Image Gallery