ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

  • "Η Ελλάδα μιας άλλης εποχής - Όψεις της κοινωνίας των Ελλήνων από τον 18 ο έως τον 20ό αιώνα"(Έλληνες επισκέπτες)

    Μέσα από την εξέλιξη της παραδοσιακής ενδυμασίας ο επισκέπτης παρακολουθεί την ιστορική και κοινωνική πορεία της Ελλάδας από τα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας έως τις μέρες μας. Με το πρόγραμμα αυτό επιχειρείται μια πολυδιάστατη σκιαγράφηση της ελληνικότητας στον χώρο και τον χρόνο.


  • "Two centuries of modern Greece - A tumultuous journey" (Ξένοι επισκέπτες)

    Το πρόγραμμα αξιοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενδυμασιών για να παρουσιάσει τη νέα ελληνική ιστορία. Ξεκινώντας από συνδέσεις με την αρχαιότητα και το Βυζάντιο, ταξιδεύει στον χρόνο και την πολυτάραχη ιστορία της περιοχής, για να διηγηθεί την Επανάσταση, την ίδρυση του ελληνικού κράτους, την επέκτασή του και την είσοδό του στη σύγχρονη εποχή.

Image Gallery